algemenevoorwaarden

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Mindfulness training Insight-Me:

Inschrijving
Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Na aanmelding neem ik telefonisch contact met u op. In dit gesprek wordt besproken of mindfulness voor u op dit moment de juiste training is. Na bevestiging van deelname wordt u verzocht een aanbetaling van € 50 te doen. Uw inschrijving is dan definitief.

Betaling
Na de aanbetaling van €50 bent u ingeschreven voor de cursus. Het volledige bedrag van € 325 dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. Overschrijvingsgegevens staan vermeld op de factuur die samen met de bevestingsmail wordt verstuurd.

Annulering
Bij annulering tot vier weken voor aanvangsdatum wordt € 25 in rekening gebracht.
Bij annulering van 4 weken tot een week voor aanvang wordt € 100 in rekening gebracht.
Bij annulering korter dan een week voor aanvang, of het niet aanwezig zijn bij aanvang, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

Indien zich onvoldoende deelnemers voor de cursus hebben aangemeld zal restitutie plaatsvinden van het gehele bedrag. De trainer behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden wijzigingen aan te brengen in het programma. Dit zal gebeuren in overleg met de cursisten.

Overig
De deelnemer is verplicht voorafgaand aan de cursus informatie te verstrekken over zijn/haar fysieke en geestelijke gezondheid en blijft zelf aansprakelijk voor het welbevinden.

Insight-Me kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke of psychische schade van de cursist, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Beginners Meditatiecursus Insight-Me:

Inschrijving
Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Na aanmelding ontvangt u een intakeformulier via uw e-mailadres. Na ontvangst van het ingevulde intakeformulier volgt een bevestiging van deelname of wordt telefonisch contact met u opgenomen. Na bevestiging van deelname wordt u verzocht een aanbetaling van € 20 te doen. Uw inschrijving is dan definitief.

Betaling
Na de aanbetaling van €20 is de inschrijving definitief. Het volledige bedrag van € 75 dient voor aanvang van de training te zijn voldaan. Overschrijvingsgegevens staan vermeld op de factuur die samen met de bevestingsmail wordt verstuurd.

Annulering
Bij annulering tot vier weken voor aanvangsdatum wordt € 20 in rekening gebracht.
Bij annulering van 4 weken tot een week voor aanvang wordt € 35 in rekening gebracht.
Bij annulering korter dan een week voor aanvang, of het niet aanwezig zijn bij aanvang, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

Indien zich onvoldoende deelnemers voor de cursus hebben aangemeld zal restitutie plaatsvinden van het gehele bedrag. De trainer heeft het recht om bij onvoorziene omstandigheden wijzigingen aan te brengen in het programma. Dit zal gebeuren in overleg met de cursisten.

Overig
De deelnemer is verplicht voorafgaand aan de cursus informatie te verstrekken over zijn/haar fysieke en geestelijke gezondheid en blijft zelf aansprakelijk voor het welbevinden.

Insight-Me kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke of psychische schade van de cursist, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.

Algemene voorwaarden meditaties

Inschrijving
De cursist dient zich uiterlijk een dag voor de cursus aan te melden bij de trainer. Trainer behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden wijzigingen aan te brengen in het programma. Dit zal gebeuren in overleg met de cursisten.

Betaling
Cursisten dienen het cursusgeld voor aanvang van de cursus te hebben betaald.

Overig
De deelnemer is verplicht voorafgaand aan de cursus informatie te verstrekken over zijn/haar fysieke en geestelijke gezondheid en blijft zelf aansprakelijk voor het welbevinden.

Insight-Me kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke of psychische schade van de cursist, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.


Algemene voorwaarden massage

De cliënt is verplicht voorafgaand aan de behandeling informatie te verstrekken over zijn/haar fysieke en geestelijke gezondheid en blijft zelf aansprakelijk voor het welbevinden.

Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders moet het volledige bedrag van de behandeling worden berekend.